Nguyễn Đình Long - Vương Thiên Tuấn
Yêu từ đâu mà ra Nguyễn Đình Long - Vương Thiên Tuấn
Gửi Người Anh Yêu Vương Thiên Tuấn
Hẹn Duyên (Beat Nam) Vương Thiên Tuấn
Hẹn Duyên (Beat Nữ) Vương Thiên Tuấn
Căn Phòng Của Anh Beat Vương Thiên Tuấn
Căn Phòng Của Anh Vương Thiên Tuấn
Hẹn Duyên Vương Thiên Tuấn
Yêu Hoa Đã Có Chủ Vương Thiên Tuấn
LK Xuân Yêu Thương Vương Thiên Tuấn - Châu Chí Hùng
Chỉ là dối lòng (beat) Nguyễn Đình Long
01
Ghen Cô Vy 2.0

Khắc Hưng - Sambi

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Một Cú Lừa

Bích Phương

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

10
Lily

Nhiều ca sĩ

11
Thuận theo ý trời

Bùi Anh Tuấn

12
01
Lily

Nhiều ca sĩ

03
Một Cú Lừa

Bích Phương

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
Ghen Cô Vy 2.0

Khắc Hưng - Sambi

07
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

11
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

12
Em Bỏ Hút Thuốc Chưa?

Bích Phương - Traitimtrongvang

13