...
...
Cứ để anh lo Hồ Phong An
...
Còn gì sau nỗi đau Hồ Phong An
...
Anh đã từng khóc Hồ Phong An
...