...
Từ Bỏ Trịnh Đình Quang
...
Xin Lỗi Người Anh Yêu (Live) Trịnh Đình Quang
...
Yêu Em Nhất Trên Đời Phương Thế Huy - Trịnh Đình Quang
...
Vợ Người Ta (Cover) Trịnh Đình Quang
...
Xin Lỗi Mẹ (Live) Trịnh Đình Quang
...
Vợ Yêu (Live) Trịnh Đình Quang
...
...
Yêu Thật Rồi Trịnh Đình Quang
...
Yêu Thật Rồi (Remix) Trịnh Đình Quang - DJ Tuấn shock
...
...
Anh Sai Rồi (Cover) Trịnh Đình Quang
...
...
...
Chỉ Vậy Thôi (Live) Trịnh Đình Quang
...
Cho Anh Một Lần Trịnh Đình Quang