...
Một Tình Yêu Đúng Nghĩa (Remix) DJ Nhạc Sàn - Trịnh Đình Quang
...
Làm Lại Cuộc Đời Remix DJ Nhạc Sàn - Trịnh Đình Quang
...
Con Nợ Mẹ (Remix) Trịnh Đình Quang - DJ Trường
...
Nỗi Nhớ Anh Mang Remix Trịnh Đình Quang - DJ Tuấn shock
...
Tìm Về Ký Ức Trịnh Đình Quang - Ngọc CK
...
Thất Tình Remix Trịnh Đình Quang - DJ Trang Moon
...
Yêu Lại Từ Đầu Live Trịnh Đình Quang
...
...
Vô Vọng Live Trịnh Đình Quang
...
Vô Hậu Live Trịnh Đình Quang
...
Quên Trịnh Đình Quang
...
Qua Đi Lặng Lẽ Live Trịnh Đình Quang
...
Nơi Đâu Tìm Thấy Em Trịnh Đình Quang
...
Anh Sợ Trịnh Đình Quang
...
Tan Biến Live Trịnh Đình Quang