Trần Thu Thảo
Em Vẫn Hoài Yêu Anh Trần Thu Thảo
Áo Mới Cà Mau Trần Thu Thảo
Đêm Tâm Sự Trần Thu Thảo
Duyên Phận Trần Thu Thảo
Hoa Tím Người Xưa Trần Thu Thảo
Người Mang Tâm Sự Trần Thu Thảo
Tấm Ảnh Không Hồn Trần Thu Thảo
Tàu Về Quê Hương Trần Thu Thảo
Tìm Chồng Trần Thu Thảo
Lời Anh Hứa Trần Thu Thảo