...
Mưa chiều kỷ niệm Lương Gia Huy
...
Lâu đài tình ái Lương Gia Huy
...
Lời Đắng Cho Cuộc Tình (Remix) Lương Gia Huy - Ngọc Sơn
...
Cho Vừa Lòng Em (Remix) Lương Gia Huy
...
...
Hát Nữa Đi Em (Remix) Lương Gia Huy
...
Giã Từ (Remix) Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
...
Gõ Cửa Trái Tim (Remix) Lương Gia Huy
...
Hồn Quê (Remix) Lương Gia Huy
...
...
Giã Từ Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
...
...
Sai remix Lương Gia Huy
...
Xóa remix Lương Gia Huy
...
Vì em là của anh remix Lương Gia Huy