...
Éo Le Cuộc Tình Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Trai Tài Gái Sắc Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Đời Không Như Là Mơ Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Cung Đàn Có Em Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Có Nhớ Đêm Nào Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Tâm Sự Với Em Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Huyền Thoại Nàng Tiên Cá Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Chim Trắng Mồ Côi Khưu Huy Vũ - Saka Trương Tuyền
...
Người Tình Không Đến Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Gẫy Đôi Cung Đàn Dương Ngọc Thái - Khưu Huy Vũ
...
Kỷ Niệm Nào Buồn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Tâm Sự Với Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Vì Trong Nghịch Cảnh Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Con Đường Mang Tên Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân