...
Đôi Mắt Người Xưa Hồng Hạnh Bolero
...
Thư Tình Cuối Mùa Thu Hồng Hạnh Bolero
...
Thương Thầm Hồng Hạnh Bolero
...
Tình Quê Hồng Hạnh Bolero
...
Nhớ Nhau Hoài Hồng Hạnh Bolero
...
Ngày Buồn Hồng Hạnh Bolero
...
...
Về Xứ Nghệ Cùng Em Hồng Hạnh Bolero
...
Tiền Bạc Bạc Tiền Hồng Hạnh Bolero
...
Tình Ngỡ Hồng Hạnh Bolero
...
Phố Đêm Hồng Hạnh Bolero
...
Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ Hồng Hạnh Bolero
...
Người Tình Không Đến Hồng Hạnh Bolero
...
Thương Lắm Miền Trung Hồng Hạnh Bolero
...
Thì Thầm Với Dòng Sông Hồng Hạnh Bolero