...
Em Mong Manh Lắm Kim Ny Ngọc
...
...
...
Mãi Mãi Một Tình Yêu (Remix) Khưu Huy Vũ - Kim Ny Ngọc
...
...
...
...
Mùa Xuân Xôn Xao Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Thề Non Hẹn Biển (Remix) Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Mười Ngón Tay Tình Yêu (Remix) Saka Trương Tuyền
...
Phải Lòng Con Gái Bến Tre Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Dường như beat Kim Ny Ngọc
...
...
Rối Bời Kim Ny Ngọc
...
Ngày Hạnh Phúc (Remix) Bằng Cường - Saka Trương Tuyền