Khánh Bình
Lối Về Xóm Nhỏ Khánh Bình - Lý Thu Thảo
Duyên Kiếp Diễm Thùy - Khánh Bình
Rước Tình Về Với Quê Hương Diễm Thùy - Khánh Bình
Ai Giàu Ba Họ Khó Ba Đời Giáng Tiên - Khánh Bình
Qua Cơn Mê Khánh Bình - Hồng Quyên
Hai Vì Sao Lạc Khưu Huy Vũ - Khánh Bình
Xin Trả Cho Em Ngọc Diệu - Khánh Bình
Người Tình Không Đến Ngọc Hân - Khánh Bình
Nối Lại Tình Xưa Hương Lan - Khánh Bình
Tình Ngăn Đôi Bờ Ngọc Diệu - Khánh Bình
Tôi Vẫn Nhớ Hương Lan - Khánh Bình
Tình Đời Khánh Bình
Mối Duyên Quê Khánh Bình - Ngọc Diệu
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

01
02
Hai Chữ Đã Từng

Như Việt

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
Từng yêu

Phan Duy Anh

07
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

08
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

10
Thuận theo ý trời

Bùi Anh Tuấn

12
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

01
02
Hai Chữ Đã Từng

Như Việt

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

05
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

07
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

09
Từng yêu

Phan Duy Anh

11
Một Cú Lừa

Bích Phương

12