...
...
Mong Chờ Cưới Nhau Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
...
Về Nghe Điệu Lý Quê Em Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
Chuyện Tình Anh Tư Ế Lê Như - Dũng Nhí
...
...
Về Quê Anh Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
...
...
...
Hồn Quê Lê Như
...
...
Ta Hát Câu Chung Tình Lê Như - Đoàn Minh
...
Nỗi Lòng Chị Hai Cẩm Tiên - Lê Như
...