...
Mưa tự tình Dương Hồng Loan
...
Đừng Nói Xa Nhau Hồ Quang Lộc - Dương Hồng Loan
...
Sầu Lẻ Bóng Hồ Quang Lộc - Dương Hồng Loan
...
Phút Cuối Hồ Quang Lộc - Dương Hồng Loan
...
Tình Hạ Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Không Bao Giờ Tôi Quên Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Tôi Yêu Long An Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Nghĩa Trăm Năm Dương Hồng Loan - Đông Nguyễn
...
Hành Trình Trên Đất Phù Sa Hồ Quang Lộc - Dương Hồng Loan
...
Lỡ Duyên Lỡ Phận Dương Hồng Loan
...
Sau Lần Hẹn Cuối Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Sầu Lẻ Bóng 2 Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Về Thăm Quê Hương Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Lỡ Duyên Phận Rồi Dương Hồng Loan
...
Nhớ Về Thăm Đồng Tháp Dương Hồng Loan