...
Nhớ người tình xa Dương Hồng Loan
...
Em bỏ miệt vườn Dương Hồng Loan
...
Tâm sự đời tôi Dương Hồng Loan
...
Chờ anh hát lý duyên tình Dương Hồng Loan
...
Vì lòng còn thương Dương Hồng Loan
...
Ước nguyện đầu xuân Dương Hồng Loan
...
Chỉ còn là kỷ niệm Dương Hồng Loan
...
Đêm nhớ về anh Dương Hồng Loan
...
Lòng mãi yêu thương Dương Hồng Loan
...
Những chiều mưa yêu dấu Dương Hồng Loan
...
Anh đã thay lòng Dương Hồng Loan
...
Ai Lỡ Yêu Ai Hoàng Châu - Dương Hồng Loan
...
Lưu Bút Ngày Xanh Dương Hồng Loan
...
Duyên Phận Dương Hồng Loan
...
Chạnh Lòng Niềm Hoài Cổ Dương Hồng Loan