...
Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi VŨ HẢI - Ngô Quốc Linh
...
Kẹo Kéo VŨ HẢI
...
...
Màu Nắng Quê Hương Thùy Trang - VŨ HẢI
...
...
Mùa Ve Sầu VŨ HẢI - Lâm Ngọc Hoa
...
...
...
Áo Em Chưa Mặc Một Lần VŨ HẢI - Hoàng Mai Trang
...
...
Quay Đầu Là Bờ VŨ HẢI - Duy Thanh
...
Thương Nhớ Mẹ Già Nhiều ca sĩ
...
Tình Dại Khờ VŨ HẢI
...
Tình Đời Thanh Loan - VŨ HẢI
...
Tình Xanh VŨ HẢI - Yến Ngọc