...
Đập Vỡ Cây Đàn Nguyễn Hồng Ân
...
Lưu Bút Ngày Xanh Nguyễn Hồng Ân
...
Tình Như Mây Khói Nguyễn Hồng Ân
...
Thành Phố Buồn Nguyễn Hồng Ân
...
Người Tình Không Đến Nguyễn Hồng Ân
...
Tình Bơ Vơ Nguyễn Hồng Ân
...
Mùa Xuân Đầu Tiên Nguyễn Hồng Ân
...
Hoa Cài Mái Tóc Nguyễn Hồng Ân
...
Con Đường Xưa Em Đi Nguyễn Hồng Ân
...
Yêu Thầm Nguyễn Hồng Ân
...
Tôi Vẫn Nhớ Nguyễn Hồng Ân
...
Yêu Một Mình. Nguyễn Hồng Ân
...
Hai Mùa Noel Nguyễn Hồng Ân - Khánh Ngọc
...
Mary's Boy Child Nguyễn Hồng Ân
...
LK Bài Thánh Ca Buồn Vy Oanh - Nguyễn Hồng Ân