...
Một thuở yêu em VŨ HẢI - Duy Thanh
...
Hương tóc mạ non VŨ HẢI - Lý Diệu Linh
...
Hoa mười giờ Kim Sa - VŨ HẢI
...
Gõ cửa VŨ HẢI - Chế Khanh
...
Em về kẻo trời mưa Kim Sa - VŨ HẢI
...
Duyên tình Kim Sa - VŨ HẢI
...
Đêm nghe bài vọng cổ VŨ HẢI - Ngân Tâm
...
Cơn mê tình ái VŨ HẢI
...
Nhớ Nhau Hoài VŨ HẢI
...
Nhạt Nắng VŨ HẢI
...
...
...
Đêm tóc rối Hoàng Kim - VŨ HẢI
...
...