...
Xa Vắng Ân Thiên Vỹ
...
Nếu Một Ngày Ân Thiên Vỹ
...
Bài Tango Dĩ Vãng Ân Thiên Vỹ
...
LK Tình Nghèo Có Nhau - Mộng Ước Đôi Ta Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ
...
LK Lối Thu Xưa - Hoa Nở Về Đêm Dương Hồng Loan - Ân Thiên Vỹ
...
LK Ai Khổ Vì Ai - Giờ Xa Lắm Rồi Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ
...
LK Phận Bạc - Tội Tình Dương Hồng Loan - Ân Thiên Vỹ
...
LK Sau Lần Hẹn Cuối - Thương Tình Nhân Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ
...
Trả hết ân tình Ngọc Hân - Ân Thiên Vỹ
...
Xin Thời Gian Qua Mau Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
...
Tình Tri Kỷ Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
...
Thương Về Miền Trung Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
...
Nỗi Buồn Gác Trọ Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
...
Mưa Nửa Đêm Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
...
Hồi Tưởng Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ