...
Phút Cuối Đào Phi Dương - Khánh Bình
...
...
Phận Bạc Ngọc Hân - Khánh Bình
...
Hai Mùa Noel (Remix) Khánh Bình
...
Nói Với Người Tình Dương Hồng Loan - Khánh Bình
...
Hoa Trinh Nữ Khánh Bình - Lâm Minh Thảo
...
Con Đường Mang Tên Em Dương Hồng Loan - Khánh Bình
...
Hai Lối Mộng Khánh Bình - Ánh Linh
...
Hương Tóc Mạ Non Ngọc Diệu - Khánh Bình
...
...
Nếu Chúng Mình Cách Trở Hà Vân - Khánh Bình
...
13 Miền Sông Nước Nhiều ca sĩ
...
Bốn Chữ Lắm Khánh Bình
...
...
Trộm Nhìn Nhau Khánh Bình