...
Ai Ra Xứ Huế Khánh Bình
...
Lệ Đá Khánh Bình
...
Chim Trắng Mồ Côi Khánh Bình
...
Ngày Đá Đơm Bông Khánh Bình - Hứa Cẩm Hà
...
Ai Cho Tôi Tình Yêu Khánh Bình - Thẩm Thúy Hà
...
Hoa Mười Giờ Khánh Bình - Thẩm Thúy Hà
...
Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng Khánh Bình - Ánh Linh
...
Thương Nhau Lý Tơ Hồng Khánh Bình - Ánh Linh
...
Ai Ra Xứ Huế Khánh Bình - Hứa Cẩm Hà
...
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Hà Vân - Khánh Bình
...
Nhớ Nhau Hoài Nguyễn Ngọc Sơn - Khánh Bình
...
Căn Nhà Màu Tím Khánh Bình - Lý Thu Thảo
...
Ngày Sau Sẽ Ra Sao Tuấn Khương - Khánh Bình
...
Chuyện Tình Nghèo Thùy Dương - Khánh Bình
...
Ra Giêng Anh Cưới Em Khánh Bình - Lâm Minh Thảo