Hồ Hồng Sơn

Tiễn Anh Đi Hồ Hồng Sơn - Đinh Thiên Hương
Sa Mưa Giông Hồ Hồng Sơn
Nhân Tình Thế Thái Hồ Hồng Sơn
Khóc cùng dòng sông Hồ Hồng Sơn
Về Cần Thơ Hồ Hồng Sơn
Tội tình Hồ Hồng Sơn
Tình tuyệt vọng Hồ Hồng Sơn
Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi Ngô Quốc Linh - Hồ Hồng Sơn
Tết Là Tết Hồ Hồng Sơn