...
Thầm Kín Thanh Ngọc - Trần Tuấn Kiệt
...
Ngọn lửa trái tim Thanh Ngọc
...
Cô Tấm ngày nay Thanh Ngọc
...
Sài Gòn Samba Thanh Ngọc
...
Con đò và bến sông Thanh Ngọc - Đông Quân
...
...
Duyên phận Thanh Ngọc
...
Cám Ơn Vô Thường Thanh Ngọc
...
Thụy Khúc Thanh Ngọc
...
Cafe đắng và mưa Thanh Ngọc
...
Không hối tiếc Phan Việt Hải - Thanh Ngọc
...
Trăng xưa Thanh Ngọc
...
Trăng xưa Thanh Ngọc
...
đôi khi Thanh Ngọc
...