Vicky Nhung - Vũ Thịnh
Một Đêm Vicky Nhung
Khi Ta Già Vicky Nhung - Vũ Thịnh
Hai Chúng Ta Vũ Thịnh - Fanny
Bảo Bối Của Anh Marcson Nguyễn - Vũ Thịnh
Bảo Bối Của Anh (Beat) Marcson Nguyễn - Vũ Thịnh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10