Nhã Phương
Tết Quê Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
Hương Quê Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
Mưa Rừng Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
Ra Giêng Anh Cưới Em Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
Chuyện Ba Người Nhiều ca sĩ
Sa mưa giông Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
Người phu kéo mo cau Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
Hương Quê Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
Điệu Lý Buồn Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
Cái duyên cái nợ cái tình Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

01
02
Hai Chữ Đã Từng

Như Việt

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
Từng yêu

Phan Duy Anh

07
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

08
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

10
Thuận theo ý trời

Bùi Anh Tuấn

11
Một Cú Lừa

Bích Phương

12
01
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

02
Hai Chữ Đã Từng

Như Việt

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

05
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

06
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

09
Từng yêu

Phan Duy Anh

11
Một Cú Lừa

Bích Phương

12
Lily

Nhiều ca sĩ

13