...
Sắc Xanh Mùa Hè Thanh Ngọc - Đông Quân
...
Nhạc rừng Thanh Ngọc - Đông Quân
...
Ước mong nhỏ nhoi Thanh Ngọc
...
Thầm Kín Thanh Ngọc - Trần Tuấn Kiệt
...
Ngọn lửa trái tim Thanh Ngọc
...
Tuổi thần tiên Thanh Ngọc
...
...
Cô Tấm ngày nay Thanh Ngọc
...
Sài Gòn Samba Thanh Ngọc
...
...
...
Con đò và bến sông Thanh Ngọc - Đông Quân
...
...
Duyên phận Thanh Ngọc
...