...
Quê Hương Thân Thương Dương Đình Trí
...
LK Hai Mùa Mưa Dương Đình Trí - Thanh Trúc
...
Người Thương Kẻ Nhớ Dương Đình Trí
...
Nàng Sơn Ca Dương Đình Trí - Chương Đan
...
Mùa Xuân Đầu Tiên Dương Đình Trí
...
Mùa Xuân Đầu Tiên Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
LK Tình Nghèo Có Nhau Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
LK Sông Quê Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
LK Chuyện Hẹn Hò Dương Đình Trí
...
LK Cho Vừa Lòng Em Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
Hương Tóc Mạ Non Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
Hình Bóng Quê Nhà Dương Đình Trí
...
Hai Vì Sao Lạc Dương Đình Trí - Chương Đan
...
Hái Hoa Rừng Cho Em Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
Giã Từ Dương Đình Trí