...
Yêu một mình Dương Ngọc Thái - Quang Lê
...
Mất Nhau Rồi Dương Ngọc Thái
...
LK : Vợ Tôi, Vợ Bỏ Dương Ngọc Thái
...
Chiếc Áo Bà Ba Dương Ngọc Thái
...
Xẻ Đôi Trái Tim Dương Ngọc Thái
...
Không Ai Không Có Lỗi Lầm Dương Ngọc Thái
...
Mẹ Và Quê Hương Dương Ngọc Thái
...
LK Mưa Bụi Dương Ngọc Thái
...
Đơn Côi Chiếc Bóng Dương Ngọc Thái
...
Mùa Mưa Đi Qua Dương Ngọc Thái
...
Bài Ca Đất Phương Nam Dương Ngọc Thái
...
Éo Le Cuộc Tình Beat Dương Ngọc Thái
...
Hỡi Cô Lái Đò (Remix) Dương Ngọc Thái
...
Tình Yêu Không Tranh Giành Dương Ngọc Thái - Tô Tài Năng
...
Tình Yêu Không Tranh Giành Dương Ngọc Thái