...
Cát Bụi Cuộc Đời Dương Chấn Huy
...
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Dương Chấn Huy
...
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Dương Chấn Huy
...
...
Tình Cha Dương Chấn Huy
...
Em Quên Điệu Lý Tình Quê Dương Ngọc Thái
...
Em Quên Điệu Lý Tình Quê Dương Ngọc Thái - Lâm Chí Khanh
...
Bạc Trắng Lửa Hồng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
...
Bản Tình Cuối Dương Ngọc Thái - Lương Gia Huy
...
Nhớ Mẹ Dương Ngọc Thái - Hương Lan
...
Anh Về Miền Tây Dương Ngọc Thái
...
Qua Cầu Gió Bay Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
...
Chiếc Xuồng Dương Ngọc Thái - Cẩm Ly
...
Chút Kỷ Niệm Buồn Dương Ngọc Thái
...
Kiếp Đam Mê Dương Ngọc Thái - Hương Lan