...
Ai Thương Yêu Em Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
...
Áo Em Chưa Mặc Một Lần Thanh Vinh - Lưu Ánh Loan
...
Ba Tháng Tạ Từ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Cánh Hồng Phai Lưu Ánh Loan
...
Quê hương ba miền Lưu Ánh Loan
...
...
Đò Ơi Khang Lê - Lưu Ánh Loan
...
Nào Ngờ Lưu Ánh Loan - Lâm Huỳnh
...
Nhớ Cuộc Tình Xa Khang Lê - Lưu Ánh Loan
...
Liên Khúc Mưa Nhiều ca sĩ
...
Hãy Quên Anh Mai Tuấn - Lưu Ánh Loan
...
Định Mệnh Lưu Ánh Loan - Huỳnh Trường Thịnh
...
...
...
Nửa Đêm Ngoài Phố Lưu Ánh Loan