...
Về Quê Ăn Tết Hiền Thục - Phương Mỹ Chi
...
...
Đính Ước (New Ver.) Phương Mỹ Chi - Trung Quang
...
Đính Ước Phương Mỹ Chi - Trung Quang
...
...
Đất Phương Nam Phương Mỹ Chi
...
...
Liên Khúc Ba Miền Nhiều ca sĩ
...
Còn thương rau đắng mọc sau hè Khôi Nguyên - Phương Mỹ Chi
...
Giấc ngủ đầu nôi Khôi Nguyên - Phương Mỹ Chi