Tóc Tiên - Hứa Kim Tuyền
anh sẽ đến cùng cơn mưa Hứa Kim Tuyền - GREY D
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Khá Khen Tóc Tiên
Hoa Kỳ (Colours Version) Hoàng Dũng - Hứa Kim Tuyền
dưới ánh đèn sân khấu Hứa Kim Tuyền - Orange
Bồng Bềnh Tóc Tiên
CONG Tóc Tiên
bàn kế bên Hứa Kim Tuyền - Zino
Am I Clear? Tóc Tiên - Trọng Hiếu
213 Hứa Kim Tuyền - Negav
chúng ta chỉ là đã từng Hứa Kim Tuyền - Orange
Một Ngàn Nỗi Đau Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền