Phương Anh Bolero

Mùa Xuân Đầu Tiên Phương Anh Bolero
Tâm Sự Ngày Xuân Phương Ý - Phương Anh Bolero
Ai cho tôi tình yêu Phương Anh Bolero
Xin Em Đừng Khóc Vu Quy Phương Anh Bolero
Phượng Buồn Phương Anh Bolero
Người Tình Không Đến Phương Anh Bolero
Người Thương Kẻ Nhớ Phương Anh Bolero
Nếu Anh Đừng Hẹn Phương Anh Bolero