...
Mùa Xuân Đầu Tiên Phương Anh Bolero
...
Tâm Sự Ngày Xuân Phương Ý - Phương Anh Bolero
...
Ai cho tôi tình yêu Phương Anh Bolero
...
...
Xin Em Đừng Khóc Vu Quy Phương Anh Bolero
...
Phượng Buồn Phương Anh Bolero
...
Người Tình Không Đến Phương Anh Bolero
...
Người Thương Kẻ Nhớ Phương Anh Bolero
...
Nếu Anh Đừng Hẹn Phương Anh Bolero
...
Hai Lối Mộng Phương Anh Bolero
...
Nếu Xuân Này Vắng Anh Phương Anh Bolero
...
Màu Xanh Noel Phương Anh Bolero
...
Lời Con Xin Chúa Phương Anh Bolero
...
Hoa Nở Về Đêm Phương Anh Bolero
...
Hai Mùa Noel Phương Anh Bolero