Khang Lê

Gợi Nhớ Quê Hương Hồ Quang Lộc - Khang Lê
Lòng mẹ Nhiều ca sĩ
Xin Lỗi Anh Hồng Mơ - Khang Lê
Tình Muộn Hồng Mơ - Khang Lê
Quán Nửa Khuya Hồ Quang Lộc - Khang Lê
Lỗi Hẹn Cùng Ca Dao Khang Lê - vân My
Tuyết lạnh Khang Lê - Phương Lan
Định mệnh Khang Lê - Phương Lan
Xin lỗi anh Trung Hậu - Khang Lê
Vó ngựa trên đồi cỏ non Trung Hậu - Khang Lê