...
...
...
Sài Gòn Twist Lan Trinh
...
Hãy kể giấc mơ của em Duy Khoa - Lan Trinh