...
...
Trường cũ tình xưa Khưu Huy Vũ
...
Hồi Tưởng Khưu Huy Vũ - Ngô Quốc Linh
...
Hai Quê Một Nỗi Niềm Khưu Huy Vũ - Ngô Quốc Linh
...
Biển Tình Khưu Huy Vũ
...
Hai Chuyến Tàu Đêm Khưu Huy Vũ
...
Tình Dại Khờ Khưu Huy Vũ
...
Người Yêu Cô Đơn Khưu Huy Vũ
...
Hương tóc mạ non Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
...
Linh Hồn Tượng Đá Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Thương Tình Nhân Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Nỗi Buồn Gác Trọ Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Hãy Quên Anh Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Khuya Nay Anh Đi Rồi Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân