...
Khuya Nay Anh Đi Rồi Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Đưa Em Vào Hạ Khưu Huy Vũ - Khánh Bình
...
Cô Đơn Một Vì Sao (Remix) Khưu Huy Vũ - Đinh Kiến Phong
...
Đừng Trách Lá Diêu Bông Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng
...
Chúc Xuân Khưu Huy Vũ
...
Tủi phận Khưu Huy Vũ
...
Em muốn anh sống sao Khưu Huy Vũ
...
Lô Tô Nghiệp Quật Khưu Huy Vũ - Khánh Bình
...
Có Buồn Nào Buồn Hơn Đoàn Minh - Khưu Huy Vũ
...
Còn Lại Nỗi Cô Đơn Remix Khưu Huy Vũ - Đinh Kiến Phong
...
...
Liên Khúc Xin Đừng Hái Hoa Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Thề Non Hẹn Biển Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Người Giàu Cũng Khóc Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Hồn Quê Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân