...
Lại Nhớ Người Yêu Remix Nguyên Vũ - Khưu Huy Vũ
...
Tình Nghèo Có Nhau Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Cung Đàn Có Em Khưu Huy Vũ
...
Hai Vì Sao Lạc Khưu Huy Vũ
...
Túy Ca Khưu Huy Vũ
...
Đôi Ngả Chia Ly Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Thương Em Anh Giấu Trong Lòng Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Thà Trắng Thà Đen Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Éo Le Cuộc Tình Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Trai Tài Gái Sắc Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Đời Không Như Là Mơ Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Cung Đàn Có Em Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Có Nhớ Đêm Nào Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Tâm Sự Với Em Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Huyền Thoại Nàng Tiên Cá Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ