...
Huyền Thoại Nàng Tiên Cá Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Chim Trắng Mồ Côi Khưu Huy Vũ - Saka Trương Tuyền
...
Người Tình Không Đến Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Kỷ Niệm Nào Buồn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Tâm Sự Với Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Vì Trong Nghịch Cảnh Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Con Đường Mang Tên Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Khúc Ca Ngày Mùa Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Anh Sáu Về Quê Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Ân Tình Phôi Pha Khưu Huy Vũ
...
...
Đừng Trách Anh Tội Nghiệp Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Bolero buồn lẻ loi Khưu Huy Vũ