...
Hoa Trinh Nữ Lương Quốc Thiên
...
Người Tình không đến Lương Quốc Thiên
...
Xin làm người xa lạ Lương Quốc Thiên
...
Lời đắng cho cuộc tình Lương Quốc Thiên
...
Cho vừa lòng em Thùy Dung - Lương Quốc Thiên
...
Duyên kiếp Thùy Dung - Lương Quốc Thiên
...
Thói đời Lương Quốc Thiên
...
Đôi mắt người xưa Lương Quốc Thiên
...
...
Thành Phố Buồn Lương Quốc Thiên
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Dạ Lý Hương - Lương Quốc Thiên
...
Nhớ Nhau Hoài Lương Quốc Thiên
...
Người Phu Kéo Mo Cau Lương Quốc Thiên
...
Gõ Cửa Trái Tim Dạ Lý Hương - Lương Quốc Thiên
...
Chiều Cuối Tuần Lương Quốc Thiên