...
Let It Go (Vietnamese Ver.) Dương Hoàng Yến
...
Jingle Bell Dương Hoàng Yến
...
...
Tình Yêu Của Tôi Dương Hoàng Yến
...
Tết Xuân Dương Hoàng Yến - Hà Anh
...
...
Qua Đêm Nay Dương Hoàng Yến - Hoàng Minh Chí
...
Phía Cuối Cầu Vồng Dương Hoàng Yến
...
Những Ngày Cuối Năm Đinh Mạnh Ninh - Dương Hoàng Yến
...
Đâu Phải Chỉ Vì Nhớ Dương Hoàng Yến - Vũ Hà Anh
...
Yêu . Dương Hoàng Yến
...
Về Nơi Bình Yên Tiến Mạnh - Dương Hoàng Yến
...
...
Hurt (Live) Dương Hoàng Yến
...
Adagio (Live) Dương Hoàng Yến