...
Thương Em Dương Ngọc Thái - Hương Lan
...
...
Gái quê Dương Ngọc Thái
...
Nước mắt mẹ hiền Dương Ngọc Thái
...
Người Chồng Xa Xứ Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
...
Không đánh mà đau Dương Ngọc Thái
...
Tình Thắm Duyên Quê Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
...
Tuyết Lạnh Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
...
Đêm Tóc Rối Dương Ngọc Thái
...
Phút Cuối Dương Ngọc Thái
...
Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái
...
Mẹ Dương Ngọc Thái
...
Cô Bạn Học Dương Ngọc Thái - Phạm Thanh Thảo
...
Cho Vừa Lòng Em Dương Ngọc Thái
...
Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái