...
Quà Tình Yêu Châu Khải Phong
...
Xin Lỗi Người Anh Yêu Châu Khải Phong
...
Hãy Thương Vợ Nhiều Châu Khải Phong - Hoàng Y Nhung
...
Lá Vàng Và Gió Châu Khải Phong
...
Ngắm Hoa Lệ Rơi (Remix) Châu Khải Phong
...
...
Bữa Tối Một Mình (Remix) Châu Khải Phong
...
Người Anh Em (Remix) Châu Khải Phong
...
Bên Nhau Thật Khó (Remix) Châu Khải Phong
...
Kiếp Tình Chung (Remix) Châu Khải Phong
...
...
Đơn Côi Tình Tôi (Remix) Châu Khải Phong
...
...
...
Nỗi Đau Mình Anh (Remix) (Beat) Châu Khải Phong - Trịnh Đình Quang