...
Đơn Côi Tình Tôi (Remix) Châu Khải Phong
...
...
...
Nỗi Đau Mình Anh (Remix) (Beat) Châu Khải Phong - Trịnh Đình Quang
...
Nỗi Đau Mình Anh (Beat) Châu Khải Phong - Trịnh Đình Quang
...
Đến Sau Một Người Châu Khải Phong
...
Kết Thúc Không Vui (Remix) Châu Khải Phong
...
...
Ngắm Hoa Lệ Rơi Châu Khải Phong
...
...
Mãi Yêu Người Thôi (Beat) Châu Khải Phong
...
Giã Từ Châu Khải Phong
...
Hãy Về Với Anh Châu Khải Phong
...
Đoạn Cuối Tình Yêu Châu Khải Phong
...
Thương Hoài Ngàn Năm Châu Khải Phong