Tronie Ngô - Tuấn Hii - LilGee Phạm
Khi Chia Tay Ai Đó Mun Pham - Tuấn Hii
Khi Chia Tay Ai Đó Beat Mun Pham - Tuấn Hii
Hát Về Em Beat Nhiều ca sĩ
Hát Về Em Nhiều ca sĩ
Bình Yên Là Trở Về Thảo Phạm - Tuấn Hii
Sài Gòn Night Tronie Ngô - V.A
Far Away Kay Trần - Tronie Ngô
Yêu Là Thế MiA - Tronie Ngô
Sexy Night (DJ Lê Thiện Remix) Hoàng Rapper - Tronie Ngô