...
Lá Xanh Xuân Mai
...
Là Con Mèo Xuân Mai - Rich Anh Tuấn
...
...
...
Khúc Hát Ban Mai Xuân Mai
...
...
Không Dám Đâu Xuân Mai
...
John Brown'S Baby Xuân Mai
...
Jingle Bell Rock Xuân Mai
...
Jack Và Jill Xuân Mai
...
Inh Lả Ơi Xuân Mai
...
I Am Musician Xuân Mai
...
...
...
Hoa Ban Vào Lớp Xuân Mai