...
Ao cá tình buồn Châu Kim Kha
...
Lam dau xu la Châu Kim Kha - HUỲNH THU VÂN
...
Duong tinh doi nga Châu Kim Kha - HUỲNH THU VÂN
...
Dòng sông lỗi hẹn Châu Kim Kha
...
Vợ Tôi Châu Kim Kha
...
Tiếng Thạch Sùng Châu Kim Kha
...
Sầu Lẻ Bóng 2 Châu Kim Kha
...
Nhớ Thương Cha Mẹ Châu Kim Kha
...
...
Hai Mái Nhà Tranh Châu Kim Kha
...
Mây Chiều Châu Kim Kha
...
Tình Theo Bến Đỗ Châu Kim Kha
...
Tình Sử Trương Chi Châu Kim Kha
...
Tình Mẹ Bao La Châu Kim Kha
...
Lạy Phật Quan Âm Châu Kim Kha