...
Người Đã Yêu Ai Châu Khải Phong - Lương Gia Hùng
...
Chuỗi Ngày Vắng Em Châu Khải Phong
...
Điều Khổ Tâm Nhất Châu Khải Phong
...
Nếu Cứ Như Vậy (Remix) Châu Khải Phong
...
Quà Tình Yêu Châu Khải Phong
...
Xin Lỗi Người Anh Yêu Châu Khải Phong
...
Hãy Thương Vợ Nhiều Châu Khải Phong - Hoàng Y Nhung
...
Lá Vàng Và Gió Châu Khải Phong
...
Ngắm Hoa Lệ Rơi (Remix) Châu Khải Phong
...
...
Bữa Tối Một Mình (Remix) Châu Khải Phong
...
Bên Nhau Thật Khó (Remix) Châu Khải Phong
...
Kiếp Tình Chung (Remix) Châu Khải Phong
...
...
Đơn Côi Tình Tôi (Remix) Châu Khải Phong