...
...
Xa Một Trời Thương Nhớ Châu Khải Phong
...
Khó Hiểu (Remix) Châu Khải Phong
...
Phải Chăng Đã Yêu Anh Châu Khải Phong
...
Người Yêu Cô Ấy Châu Khải Phong
...
Xuân Bên Anh Châu Khải Phong
...
Người đã yêu ai Châu Khải Phong - Lương Gia Hùng
...
Người Đã Yêu Ai Châu Khải Phong - Lương Gia Hùng
...
Chuỗi Ngày Vắng Em Châu Khải Phong
...
Điều Khổ Tâm Nhất Châu Khải Phong
...
Nếu Cứ Như Vậy (Remix) Châu Khải Phong
...
Quà Tình Yêu Châu Khải Phong
...
Xin Lỗi Người Anh Yêu Châu Khải Phong
...
Hãy Thương Vợ Nhiều Châu Khải Phong - Hoàng Y Nhung
...
Lá Vàng Và Gió Châu Khải Phong