...
...
Vết Thương Lòng (Remix) Quách Tuấn Du
...
Cha Yêu Con Trai Quách Tuấn Du
...
...
Mưa Nửa Đêm Remix Quách Tuấn Du
...
Hàn Mặc Tử Remix Quách Tuấn Du
...
...
Chuyện Ba Mùa Mưa Remix Quách Tuấn Du
...
Người đã xa Remix Quách Tuấn Du
...
Còn gì mà nhớ Remix Quách Tuấn Du
...
Đập vỡ cây đàn remix Quách Tuấn Du
...
...
...
Mưa nửa đêm (remix) Quách Tuấn Du
...
Phố Vắng Em Rồi Remix Quách Tuấn Du