...
Thà Trắng Thà Đen Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Éo Le Cuộc Tình Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Trai Tài Gái Sắc Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Đời Không Như Là Mơ Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Cung Đàn Có Em Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Có Nhớ Đêm Nào Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Tâm Sự Với Em Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Huyền Thoại Nàng Tiên Cá Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Chim Trắng Mồ Côi Khưu Huy Vũ - Saka Trương Tuyền
...
Người Tình Không Đến Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Đừng Trách Anh Tội Nghiệp Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Đạo làm con Saka Trương Tuyền
...
Tình yêu trong sáng Saka Trương Tuyền - Lương Gia Huy
...
Vọng Cổ Tình Xuân (Remix) Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ