...
Em Cứ Đi Đi (Cover) Trịnh Đình Quang
...
Em Cứ Đi Đi (Cover) (Beat) Trịnh Đình Quang
...
Mong Em Luôn Hạnh Phúc Trịnh Đình Quang
...
Em Của Ngày Hôm Qua (Live) Trịnh Đình Quang
...
Khi Phải Quên Đi (Live) Trịnh Đình Quang
...
Mưa Của Ngày Xưa (Live) Trịnh Đình Quang
...
Hãy Cho Anh Biết Tên Nhé Trịnh Đình Quang
...
Lắng Nghe Nước Mắt (Cover) Trịnh Đình Quang
...
Nơi Anh Chờ Em (Cover) Trịnh Đình Quang
...
My Darling (Live) Trịnh Đình Quang
...
Tình Cha (Cover) Trịnh Đình Quang
...
Nơi Nào Có Em (Live) Trịnh Đình Quang
...
Tìm Về Ký Ức Trịnh Đình Quang - Ngọc CK
...
Qua Cơn Say (Live) Trịnh Đình Quang
...
Phải Chăng Là Muộn Màng Trịnh Đình Quang